úterý 8. září 2015

8. září

Narození Panny Marie

Na narození Panny Marie se slunce musí pousmát, i kdyby mělo v noci vstát

Jaké je počasí o Pann\ Marie narození, takové potom bude po osm neděl.